Brygger

Dette flyfotoet viser bryggenes plassering. Under finner du en skjematisk fortegnelse over bryggenes disponering – og et skjema du kan fylle ut, for å settes på venteliste.

Lunde kai sett fra lufta

< Mot vest (Humlevik)
 Mot aust (Lundevågen) >
2,5 m Gisle Lavik 2,5 m Morten Haaland
2,5 m Hanne T. Utne Hatlevik 2,5 m Thomas Hagen
2,5 m Jarle Garmanslund 2,5 m Ingart Rojahn
3,0 m Gunn M. Skarstrup 3,0 m Kjell Lunde
2,6 m Jens Tvedt 3,0 m Rolf Lunde
3,0 m Albert Muilwik 3,0 m Helga K. Haaland
3,5 m Ø. Lunde (Ø. Snelle) 3,0 m Odd Hestad
3,8 m John Hagen 3,0 m Bernt Eikemo
3,5 m Ø. Lunde (J. Ulveraker) 3,0 m Terje Hagen (Roar)
3,6 m Reidar Lunde 3,0 m Kristian Lunde
3,5 m Gjert Strømme 3,0 m Ole J. Malkenes
3,0 m Kjartan Hagen 3,0 m Morten Lunde
2,3 m 2,5 m Bodil Skaaheim 12 Ole P. Hestad
2,4 m Reidar Lunde 3,0 m Per H. Bakke 11 Fahri Akyuz
2,5 m Trygve Arntsen 2,4 m Olaf Christophersen 10 Terje Hagen
2,0 m Arne Askvik 2,6 m Kjetil Lavik 9 Roar Hagen
2,0 m Iver Poppe 2,0 m Arne Lovik 8 Kristian Lunde
2,0 m August D. Michelsen 2,4 m Lars P. Lovik 7 Ronny Hagen
2,0 m Johanne M. Krogh 2,5 m Geir Haaland 6 Bjørn Sørensen
2,0 m Kai Melzer 2,0 m Jan Belt 5 Jannice Frugård
2,0 m Kolbjørn Tvedt 4 Marthe Amlie
2,0 m Hallgeir Kismul 3 Birger Eikemo
2,0 m Terje Johannesen 2 Bernt Ingebriktsen
2,0 m 1 Bjørn Helge Ludviksen (Infovest)
Landgang Landgang
 Land

Venteliste for båtplass

Fyll ut og send inn dette skjemaet for å komme på venteliste for båtplass. Vennligst angi ønsket bredde: