Styret

Styret i Lunde båtlag har følgende sammensetning i 2012:

  • Formann: Gjert Strømme
  • Bryggesjef: John Hagen
  • Kasserer: Reidar Lunde
  • Skriver/sekretær: Eli Garmannslund
  • Styremedlem: Gisle Lavik
  • Varamann: Terje Hagen

Valnemnd: Iver Poppe og Kristian Lunde