Om oss

Lunde båtlag er et samvirkelag med xx medlemmer. Laget har, som det heter i vedtektene, til formål å forvalte bryggeanleggene og parkeringsplassen til medlemmenes og Lundebygdens beste. Videre kan laget, ved sosiale aktiviteter, spre kunnskap om lokalfarvann, lokalhistorie og godt sjømannskap. Laget kan også arbeide med andre oppgaver som vil være til medlemmenes beste.

Lagets styresammensetning 2012 finner du på denne siden.