Økt kapasitet med ny brygge

Den nye brygga i Lunde

Den nye flytebrygga, som båtlaget fikk montert sist desember, er 16 meter lengre enn den gamle – en forlengelse som har bidratt til at alle har fått mulighet til å kjøpe mer plass. I samme forbindelse ble det tilrettelagt og solgt ekstra plasser, til dem som stod på venteliste for båtplass i laget.

Det er Tria Marina AS som har levert den 80 meter lange brygga, som er bygget i galvanisert stål (se bildet under), og kvaliteten på materialene er for øvrig svært god, og stort sett vedlikeholdsfrie. Teksten fortsetter etter bildet.

Den nye brygga er laget av galvanisert stål

Brygga er forankret til bunnen med 14 betonglodd à 1,4 tonn. Videre er det støpt nytt landfeste/fundament for landgang. Fundamentet fungerer også som kum for frostfri vanntilførsel til brygga.

Den gamle brygga i Lundegrend
Den gamle brygga i Lundegrend.

Den gamle brygga (t.h.) var cirka 25 år gammel, og av en betydelig enklere konstruksjon enn den nye. I gjennomsnitt er båtene blitt større på disse 25 årene, og ut fra en totalvurdering av materialtretthet, forringet fortøyning og så videre, ble det bestemt å investere i en ny.

Demonteringen av den gamle brygga, samt støp av nytt landfeste for den nye, ble utført på dugnad.

Videre montering av strøm- og vannsøyler, samt fremføring av nytt vannopplegg, skjedde også på dugnad. Den elektriske installsjonen ble utført på dugnad av Tiko AS. Resultatet fremgår med all tydelighet av bildet under (som også tjener som bakgrunndekor for Lundebaatlag.com):

Til slutt ble det gamle bryggemateriellet sortert, og det beste tatt vare på, for senere bruk, i forbindelse med utvidelse av gjestebrygga. Alt tiloversblitt materiell ble solgt. Teksten fortsetter etter bildet.

Den nye brygga i Lunde.

Vi vil gjerne benytte anledningen til å gratulere alle medlemmene med nyinvesteringen, og takke samtlige, grunneier, og alle som på sin måte har bidratt, for å realisere dette.

Samtlige foto: Jarle Petterson

Legg inn en kommentar